ΞΕΝΟΙ - GREEKVOLLEY.GR https://greekvolley.eu Fri, 23 Feb 2024 16:42:57 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr NANGA ΓΙΑΝΝΗΣ GUY-ROGER https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/2835-nanga-giannis-guy-roger.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/2835-nanga-giannis-guy-roger.html No. 13 Όνομα: Γιάννης Guy-Roger Nanga Ημερ.Γέν. 15.04.1973 Τόπος Γέν.…]]> greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Mon, 23 Nov 2009 08:41:42 +0200 NARANDZIC MARKO https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4504-narandzic-marko.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4504-narandzic-marko.html NARANDZIC MARKO
No. 9 Όνομα: Marko Narandzic Ημερ. Γέν. 25.07.1983 Τόπος Γέν.…
]]>
greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 09 Jun 2010 22:50:56 +0300
NASCIMENTO ANDRE https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4505-nascimento-andre.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4505-nascimento-andre.html NASCIMENTO ANDRE
No. 12 Όνομα: André Luiz da Silva Nascimento Ημερ. Γέν.…
]]>
greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 09 Jun 2010 23:03:41 +0300
NEMEC RICHARD https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4506-nemec-richard.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4506-nemec-richard.html NEMEC RICHARD
No. 10 Όνομα: Richard Nemec Ημερ. Γέν. 3/05/1972 Τόπος Γέν.…
]]>
greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 09 Jun 2010 23:19:08 +0300
NEMETH SZABOLCS https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/37386-szabolcs-nemeth.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/37386-szabolcs-nemeth.html NEMETH SZABOLCS
No.  14 Όνομα: Szabolcs Nemeth  Ημερ. Γέν. 14.02.1986 Τόπος Γέν. Budapest,…
]]>
greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Mon, 01 Sep 2014 13:02:32 +0300
NGAMPOUROU ILOUONI (EXOCE) https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/58424-ngampourou-ilouoni-exoce.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/58424-ngampourou-ilouoni-exoce.html No.   Όνομα: Ilouoni Ngampourou (Exoce) Ημερ. Γέν. 19/03/1989 Τόπος…]]> greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 05 Feb 2020 23:37:32 +0200 NIELSEN NILS https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4508-nielsen-nils.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4508-nielsen-nils.html NIELSEN NILS
No.   Όνομα: Nils Robert Nielsen Ημερ. Γέν. 23.11.1981 Τόπος…
]]>
greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 09 Jun 2010 23:27:44 +0300
NIKOLIC ILIJA https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4507-nikolic-ilija.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4507-nikolic-ilija.html No. 9 Όνομα: Ilija Nikolic Ημερ. Γέν. 03.08.1974 Τόπος Γέν.…]]> greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 09 Jun 2010 23:24:36 +0300 NIKOLOV ANDREI https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/25633-nikolov-andrei.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/25633-nikolov-andrei.html NIKOLOV ANDREI
No: Όνομα: Andrei Nikolov Ημερομηνία Γεν.: 29.09.1984 Τόπος: Burgas, Bulgaria…
]]>
greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Mon, 03 Dec 2012 21:00:34 +0200
NILSSON MARCUS https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4509-nilsson-marcus.html https://greekvolley.eu/index.php/players/players/item/4509-nilsson-marcus.html   No. 10 Όνομα: Marcus Nilsson Ημερ. Γέν. 07/10/1982 Τόπος…]]> greekvolleycom@gmail.com (Ομάδα σύνταξης) FMEN-N-O Wed, 09 Jun 2010 23:40:10 +0300